Belastingvrij online pokeren

Dankzij een uitspraak van de Rechtbank in Haarlem eind 2011, is het sindsdien mogelijk om belastingvrij te pokeren op internet. In de veelbesproken 'Zaak-Mengerink' gaf de rechter pokerspeler Joost Mengerink gelijk in zijn standpunt, dat het Nederlandse beleid met betrekking tot kansspelbelasting op pokerwinsten behaald in het buitenland, in strijd is met de huidige EU-regelgeving. Dit werd later in een aparte rechtszaak (van Rob Hollink) nog eens herhaald door het Hof van Leeuwarden.
Begin augustus 2013 heeft de belastingdienst bovendien in eerstgenoemde zaak het hoger beroep verloren bij het Gerechtshof van Amsterdam, die de uitspraak van de Haarlemse rechtbank eveneens bevestigde.

De rechters concludeerden dat er geen oneerlijke concurrentie mag zijn binnen de grenzen van de EU, en dat er dus bij pokerspelers geen belasting geheven mag worden over pokerresultaten behaald binnen de Europese Unie, als dat binnen Nederland ook niet gebeurt.

Of, zoals de rechter in Haarlem het zei: "De maatstaf van heffing voor binnenlandse kansspelen is immers lager dan die voor buitenlandse kansspelen. Het is dus aantrekkelijker om aan binnenlandse kansspelen deel te nemen, aldus eiser. Dit levert een belemmering op van het vrije dienstenverkeer en is dus verboden."

De Hoge Raad heeft zich hier nog niet over gebogen, dus een definitieve uitspraak is er nog niet, maar sinds deze (voorlopige) uitspraken mogen in Nederland gevestigde pokerspelers er vanuit gaan dat pokerwinsten behaald binnen de Europese Unie belastingvrij zijn. Dit geldt voor offline casinotoernooien en cashgames, maar ook voor online poker. Belangrijke voorwaarde hierbij is dus dat de pokeraanbieder binnen de grenzen van de Europese Unie gevestigd en gelicentieerd is.

Pokerspelers zullen voorlopig alleen nog steeds wel aangifteformulieren en aanslagen krijgen over hun behaalde winsten. Als je geen aangifte doet, of als je een nulaangifte inlevert, zal de belastingdienst een (naheffings)aanslag opleggen, waartegen je in beroep kunt gaan bij een rechtbank, verwijzend naar artikel 56 van het Europese Unieverdrag. Dit is het artikel waar het in deze rechtszaken om te doen is.
Zolang je dus tijdig in beroep tegen de aanslag (binnen zes weken), hoef je voorlopig niets te betalen. En wanneer de Hoge Raad zoals verwacht wordt over enige tijd ook aangeeft dat ze dezelfde mening zijn toebedeeld als de rechters in Haarlem, Leeuwarden en Amsterdam, dan is het definitief van tafel.

Mocht je wel aangifte doen van je pokerwinsten en de daaropvolgende aanslag betalen, ook dan kun je hier tot zes weken na betaling bezwaar tegen maken bij de belastingdienst, verwijzend naar de lopende rechtszaken over dit onderwerp. Als je dat niet doet, dan is het heel lastig om later je betaalde geld terug te krijgen, dus het is belangrijk dat je dat altijd doet.

Zoals gezegd is dit dus van toepassing op alle offline casino's binnen de Europese Unie, maar ook op online pokersites met een Europese licentie. Enkele pokersites met een licentie buiten de EU lanceerden hun website na deze uitspraak voor Nederlanders op een .eu domein, die wel onder een Europese licentie opereert, zodat daar ook belastingvrij gepokerd kan worden.

top top

Holdem ManagerHoldem Manager
Bpoker.nl